SRPM technology

Member of FORTIS group

Byggearbeid

SRPM technology gir alle tjenester innen byggeledelse, forstår kundebehov, imøtekommer utfordringer og gjennomfører dem ved hjelp av utstrekkelige ingeniørkunnskaper.

SRPM technology er en pålitelig hovedentreprenør som har skaffet seg mange års bygge erfaring og har den høyeste kompetansen for eksepsjonell kvalitet.

SRPM technology spesialister utgjør samstemt team som effektivt og problemfritt koordinerer arbeidsprosessen, og derfor blir alle oppdrag utført i tide og etter høyeste kvalitetsstandarder.

Ansatte til selskapet er profesjonelle byggefolk som har mange års erfaring, og som sikrer byggetjenester av høyeste kvalitet.

Selskapet har også tjenestestandarder som sikrer samstemt og effektiv byggeprosess, høyeste kvalitet, garantier for kunden og overholdelsen av kalenderplan for fremdrift av arbeid.

Ved å koordinere byggeprosjekter tilbyr SRPM technology som hovedentreprenør, for sine kunder et bredt spekter tjenestesett av generelle byggearbeid som utvides med spesielle byggearbeid fra underentreprenører.

I tillegg utfører selskapet alle byggearbeid ved å samarbeide på grunnlag av underentreprenørarbeid.

Det utføres enkle arbeid som betongarbeid, varmeisolering av fasader og annet.

SRPM technology gir et bredt spekter tjenester både som hovedentreprenør og som underenreprenør.

Yrkesdyktigheten til SRPM technology spesialister og mange års erfaring gjør at vi kan gi kundene tjenester av høyeste kvalitet.

Vi utfører følgende arbeid:

Generelle byggearbeid

- Betong-, mur-, metal-, trearbeid, montering av andre anleggskonstruksjoner og elementer, samt byggearbeid;
- Konstruksjons varmeisolasjon;
- Finpussarbeid på utsiden og innsiden av bygg.

Etter individuelle bestillinger fra kunder gir selskapet tjenester ikke bare som hovedentreprenør, men utfører også enkelte byggearbeid.

SRPM technology gir et bredt spekter tjenester fra delvis finpussarbeid til hovedentreprenørens funksjoner.

Mur

SRPM technology spesialiserer seg innen byggeområde for industri-, offentlige og boligbygg.

Selskapet spesialiserer seg innen alle murarbeid: bruker murstein, kalkstein, granitt og betongmur produkter. SRPM technology ansatte er mestere som har høy kvalifikasjon og lisenser, og som kan utføre arbeid ekstra profesjonelt.

Et bredt spekter ferdigheter til SRPM technology sikrer gjennomføring av arbeid etter høyeste industristandarder.

SRPM technology arbeider med fibo (Leca) byggeblokker som er ekstra holdbare og settes stor pris på. De har vært produsert og brukt i Skandinavia i flere tiår. De byggeblokkene er et utmerket byggemateriale som passer i et barskt klima.

Armert betong konstruksjoner. SRPM technology monterer konstruksjoner av armert betong på industrielle og offentlige objekter. Selskapet monterer TERIVA kledninger, søyler, bjelker, sokkel- og veggpaneler, balkongplater, takbjelker og plater, takklednings plater.

Finpuss på innsiden

Finpussarbeidere ansatt på SRPM technology er erfarne og kvalifisert.

Profesjonelle medarbeidere sikrer oppfyllelsen av alle de tekniske og kommersielle kravene til kundene.

SRPM technology utfører alle finpussarbeid på insiden av offentlige bygg, i industrisektoren, i nybygg.

Montering av vinduer og dører

SRPM technology spesialiserer seg innen montering av skandinaviske vinduer og dører.

Konstruksjoner av gipsplater

For tiden er gipsplate et universelt byggemateriale som man praktisk ikke klarer seg uten under byggearbeidet.

SRPM technology utfører gipsplate monterings- og byggearbeid: lager skillevegger, hengetak og andre konstruksjoner av gipsplater.

Veggsparkling

For veggsparkling bruker SRPM technology „Graco Mark V Max Platinum“ utstyr som sprayer sparkel, maling og brannfast belegg. For vegg- og taksliping brukes slipeutstyr „FESTOOL“ som man kan arbeide med i ulike høyder.

Avtakbar børstekrans sikrer kvalitetsmessig sliping selv i vegghjørnene eller i hjørnene mellom vegger og tak.

På SRPM technology arbeider kvalifiserte spesialister som har kjennskap til arbeidet og klarer oppgavenes spesifikk.

Maling

SRPM technology arbeider med materialene av høyeste kvalitet, derfor blir maletjenester også av høyeste kvalitet.

SRPM technology malere er sertifisert, og selskapet sikrer mangfoldigheten og ulik vanskelighetsgrad av maletjenester.

Vi bruker materialene av høyeste kvalitet og mest kjente varemerker, ansatte har gode tidsstyrings ferdigheter, derfor begynnes og avsluttes arbeidet i tide.

Den store erfaringen selakapet har og den store mengden prosjekter som ble gjennomført, garanterer høy kvalitet på gjennomført arbeid.

Fasadefinpuss

Fasadeplater

SRPM technology arbeider med stukk- og ventilerte fasader og bruker „Weber“, „Baumit“ produksjon.
Fasadefinpuss utfører SRPM technology med pukkstein og keramiske plater.

Fordelene med pukkstein plater er at de er motstandsdyktige mot fukt, mugg, har god lyd- og varmeisolasjonsegenskaper, motstandsdyktige mot kulde og brann.

De platene passer utmerket til byggrenovasjon, samt til fasadefinpuss for nybygg. Platene kan brukes på alle ramme- og murkonstruksjonene til ventilerte fasader.
Pukkstein plater er egnet til fasader, sokkel, avløpsrennere og lignende.

I henhold til kundebehov kan SRPM technology utføre fasadefinpuss med keramiske plater.

Keramikken er også veldig aktuell når man skal utforme overflater som blir utsatt for særlig stor mekanisk belastning, eller vaskbare overflater.

Glasskeramiske plater beskytter lokalene mot smuss, mugg- og bakterievekst.

Maling

SRPM technology gir tjenester innen maling av nye og gamle bygg, privathus, boligblokker, samt kommersielle og kontorbygg.

SRPM technology garanterer malekvalitet og tilbyr konkurransedyktige priser.

Kvalifiserte og profesjonelle malere som arbeider på selskapet, kan gjennomføre ulike prosjekter, uansett omfang. For å tilfredsstille kundebehov utfører malere til SRPM technology sitt arbeid maksimalt bra.

Klinker

Ved å samarbeide med Dansk selskap „Petersen Klinker“ har spesialistene til SRPM technology limt klinker i flere år.

Legging av klinker er den prosessen som særlig krever mye flid.

For riktig og kvalitetsmessig legging av klinker må man ha nokså stor erfaring.
SRPM technology har samlet profesjonelle fagfolk for liming av klinker som limer vanlige klinkerplater og klinkerplater med gammel utseende, fyller kvalitetsmessig sømmene mellom platene, impregnerer husfasade og finpuss av klinker.

Prosjektering

„Statybos projektų sprendimai“ er et ingeniørteam som har stor arbeidserfaring og som bidrar til gjennomføring av økonomisk rimelige og beste prosjekter av høy kvalitet basert på bærekraftige utviklingsprinsipper.

Yrkesdyktighet og kontinuerlig forbedring kan sikre tjenester av høyeste kvalitet, samt hjelper å oppnå selskapets mål.

Tjenester:

- Prosjektering av energieffektive (sparsommelige) bolig- og samfunnsbygg;
- Prosjekter innen konstruksjonsarbeid;
- Konstruksjoner av monolitt og monterbare konstruksjoner av armert betong: Trekonstruksjoner; Metalkonstruksjoner.

Om oss

SRPM technology streber etter arbeidskvalitet og pålitelighet ved å sikre et bredt spekter av nye produkter, opplære ansatte, investere i utstyr og verktøy, bedre stadig virksomheten, innføre nye teknologier, gjennomføre nye prosjekter.

SRPM technology forplikter seg:

• Gi tjenester ved å overholde HMS standarder, gi tjenester kvalitetsmessig, økonomisk og i tide;
• Forbedre stadig organisatoriske ferdigheter;
• Tiltrekke motivert, profesjonell, etisk og integrerbar arbeidskraft;
• Fremme lagarbeid og inovasjonsmiljø;
• Innfri forventningene til interesserte parter.

SRPM technology gir tjenester innen byggearbeid, utleie av arbeidskraft, elektrifisering, isolasjon, prosjektering og montering av armert betong konstruksjoner.

SRPM technology utfører også betongarbeid, monterer byggestillaser, hjelpekonstruksjoner og gir forskjellige ingeniørtjenester. Det er et selskap som utfører arbeid på en ærlig måte og overholder sikkerhetskrav, samt tar hensyn til kundebehov.

Formålet til SRPM technology er å utføre kvalitetsarbeid, arbeide trygt og sikkert. Ved å arbeide med utenlandske byggeselskaper, prosjekteringsselskaper, materialeleverandører og byggekonsulenter i hele verden, utvikler selskapet kunnskapsøkonomi og bruker den i praksis.

Prosjekter